اخبار

بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان‌های مرکزی، همدان و لرستان
12 مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در استان‌های مرکزی، همدان و لرستان توسط کارشناسان معاینه فنی اتحادیه طی چهار روز مورد ارزیابی قرار گرفت.  ادامه مطلب
بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان‌های گلستان و خراسان شمالی
تیم کارشناسی معاینه فنی اتحادیه طی شش روز نحوه عملکرد 14 مرکز معاینه فنی خودروهای سبک را در استان‌های گلستان و خراسان‌شمالی مورد بررسی قرار داد  ادامه مطلب
تاسیس 50 مرکز هیدروستاتیک در سال جاری
نشست تخصصی درخصوص ایجاد مراکز هیدروستاتیک در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برگزار گردید و طی آن پیرامون آزمون خودروهای با سوخت CNG اتخاذ تصمیم گردید.  ادامه مطلب
بررسی عملکرد سازمان‌های حمل‌و‌نقل همگانی شهرهای استان مرکزی در حوزه مهندسی ترافیک
عملکرد، اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های حمل‌و‌نقل همگانی در شهرهای استان مرکزی، از شانزدهم لغایت بیست و یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط تیم کارشناسی اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت .  ادامه مطلب
بررسی عملکرد سازمان‌های حمل‌و‌نقل همگانی شهرهای استان البرز در حوزه مهندسی ترافیک
عملکرد، اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های حمل‌و‌نقل همگانی استان البرز، از بیست‌ونهم فروردین‌ماه تا ششم اردیبهشت توسط تیم کارشناسی اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت.  ادامه مطلب
کاهش یک‌ساله سن معاینه فنی خودروها تاثیری در بهبود کیفی هوا ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه کاهش سن معاینه فنی خودروها گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سن معاینه فنی خودروها از ۵ سال به ۲ سال کاهش یافته است .  ادامه مطلب
بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان کردستان
مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان کردستان توسط تیم کارشناسی معاینه فنی اتحادیه مورد ارزیابی قرار گرفت .  ادامه مطلب
  بررسی عملکرد سازمان‌های حمل‌و‌نقل همگانی شهرهای دماوند و پیشوا در حوزه مهندسی ترافیک
تیم کارشناسی اتحادیه در بیستم و بیست و سوم فروردین‌ماه سال جاری عملکرد، اقدامات و فعالیت‌ سازمان‌های حمل‌و‌نقل همگانی شهرهای دماوند و پیشوا را مورد بررسی قرار دادند.  ادامه مطلب