آرشیو قوانین اداری و مالی

ویرایش
فصل اول – کلیات ماده1 – در جهت اجرای ماده . . . . .آئین‌نامه اجرائی سازمان مصوب . . . . . . . . شورای سازمان و به منظور ایجاد رفاه و بالابردن خدمات سرویس‌دهی به شهروندان و بهبود شرایط و رعایت حقوق قانونی در محیط کار و همچنین ایجاد محیطی سالم و ارتقاء سطح مهارت و شناخت و پرورش استعدادها و رعایت حقوق انسانی در محیط کار و تشویق کارگران و رانندگان و کلیه دارندگان پروانه‌های اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر و در جهت بالابردن سطح کارآیی و بهره‌وری و برحذر داشتن آنان از بی نظمی، کم کاری و بطالت در محیط...  ادامه مطلب
ویرایش
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (29) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 11446/ت34929 هـ مورخ 1385/2/10 اتخاذ شده‌ است، با عنوان دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون‌‌شهری، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال1385 کل کشور توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده اس...  ادامه مطلب
ویرایش
وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین‌نامه ‌اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را به شرح ذیل تصویب نمودند . ماده 1- ضوابط مندرج در این آیین‌نامه ‌شامل عرضه کنندگان واسطه‌های فروش واسطه‌های خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز انواع خودرو اعم از سواری، وانت، دو دیفرانسیل، ون، مینی بوس، میدی باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون، کشنده و موتور سیکلت که در داخل کشور تولید و یا در چارچوب مقررات جاری به کش...  ادامه مطلب
ویرایش
ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود: 1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز . 2- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های نو تولیدی یا وارداتی خود می‌کند . 3- واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند . 4- نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات ...  ادامه مطلب
ویرایش
شماره: 8861 مورخ: 90/1/24 وزارت کشور- وزارت راه و ترابری قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/89 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 861/42 مورخ 90/01/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ماده 1- کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند. م...  ادامه مطلب
ویرایش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 1/7/80871 مورخ 1390/05/29 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده و ماده (32) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود. فصل اول- تعاریف و اصطلاحات ماده 1- در این آیین‌نامه ‌اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند: الف- قانون: قانون رس...  ادامه مطلب
ویرایش
ماده 207 آیین‌نامه ‌راهنمایی و رانندگی: نصب هر نوع علائم و پلاکهای متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نفوش روی شیشه ها یا بدنه درونی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است. مگر بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید. مورد جاده‌ها با تصویب وزارت راه و ترابری اقدام می‌شود. ماده1 – تعاریف: تبلیغات مجاز: انواع تبلیغات بصری (الصاق یا نصب یا نقوش هر نوع آگهی، نوشت...  ادامه مطلب
ویرایش
دانلود فایل الگوي اساسنامه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها به استثناء مراكز استان‌ها  ادامه مطلب