آرشیو قوانین و دستورالعمل های معاینه فنی

ویرایش
هیئت وزیران، آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را تصویب کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهی معاینه فنیِ معتبر، ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت انجام دوره‌ای معاینه فنی در مراکز معاینه فنی تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط، گواهی معاینه فنی دریافت نمایند . در صورت بروز نقص فنی، در مدتی که گواهی معاینه فنی اعتبار دارد، مالک موظف است نسبت به رفع نقص اقدام نماید. همچنین خ...  ادامه مطلب
ویرایش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/08/04 بنا به پیشنهاد شماره 53582/1/6/61 مورخ 81/07/02 وزارت کشور به استناد بند(5) الحاقی ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1380- آیین‌نامه ‌اجرایی نحوه انجام معاینه و صدرور برگ معاینه فنی خودرو را به شرح زیر تصویب نمود. ماده1- عبارت و اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه ‌به کار رفته است دارای تعاریف زیر باشند: الف- قانون : بند (5) الحاقی ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1380. ب- معاینه فنی: با...  ادامه مطلب
ویرایش
اين دستور العمل به همراه نمونه کارت و برچسب معاينه فني به استناد ماده يک اين آيين‌نامه ‌اجرايي نحوه انجام و صدور برگ معاينه فني خودرو (تصويب نامه شماره 4055/ت27457ه مورخه 82/08/17 هيات محترم وزيران) توسط کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت کشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور)، سازمان حفاظت محيط زسيت، وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي) و با همکاري شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت ايران تهيه و به تصويب اعضاء رسيده است. ب...  ادامه مطلب
ویرایش
هیئت وزیران، آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را تصویب کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهی معاینه فنیِ معتبر، ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت انجام دوره‌ای معاینه فنی در مراکز معاینه فنی تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط، گواهی معاینه فنی دریافت نمایند . در صورت بروز نقص فنی، در مدتی که گواهی معاینه فنی اعتبار دارد، مالک موظف است نسبت به رفع نقص اقدام نماید. همچنین خ...  ادامه مطلب
ویرایش
بند 1 مصوبه هیئت وزیران به شماره 212326ت/46320ه مورخ 1390/12/16 در خصوص کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور به شرح ذیل می‌باشد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/04 بنا به پیشنهاد شماره 317-1 مورخ 1390/01/14 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان، دستگاه‌های ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعای...  ادامه مطلب