جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 3716 تعداد نظرات ارسالی: 4 نویسنده:
رأی شماره 445 الی 446 مورخ 1384/09/06هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تسری ندادن قانون تمرکز امور مربوط تاکسیرانی به مؤسسات اتومبیل کرایه

حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور مشتمل بر انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط است و تسری آن به مؤسسات اتومبیل کرایه که با توجه به حوزه فعالیت آنها از نوع تاکسی شهری محسوب نمی‌شوند، مجوزی ندارد و با این وصف مؤسسات مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر نبوده و چون دارای قانون خاص نیستند با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و تعریف واحد صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار به شرح مقرر در مادتین 2 و 3  قانون نظام صنفی مصوب 1381 در زمره واحدهای صنفی مشمول قانون اخیر الذکر قرار دارند. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری               

printrating
  نظرات

profile photo تاکسیرانی یک شرکت مال مردم خور ناکارامد

اداره تاکسیرانی تهران یا بهتر بگم ایران یک اداره بیمصرف میباشد که توان احیای حق تاکسی رانان را نداشته و فقط دست زور بر تاکسی رانان بیگناه دارد خدا این چنین مسئولین ناکارامدی راکه نه کنار میروند ونه کاری انجام میدهند را بکشد الهی امین.

ارسال توسط ناشناسبیگانه در تاریخ 1398/02/31 04:06:20 ب.ظ
حذف تایید
profile photo <a href="http://huvvkr.com">Alaamzkaa-information</a> found, problem solved, thanks!

ارسال توسط Xannon در تاریخ 1395/03/14 06:07:02 ق.ظ
حذف تایید نشده
profile photo You make thgnis so c

You make thgnis so clear. Thanks for taking the time! http://keaaushtqc.com caztbgjm[/url] swxkgun[/link]

ارسال توسط Peggy در تاریخ 1395/03/12 02:52:38 ق.ظ
حذف تایید
profile photo To provide a great s

To provide a great service comes also a comtemmint to the users of good follow through.I would like to see the reviews actioned quickly and not just bots, real people.How do you keep in top of such a big market with such a complex issue is my query?I too wonder if its giving false claims a listen to and just taking them as the request comes in, not having a thorough check before this tag goes up on your site.A few questions & issues right now.Lisa Lomas

ارسال توسط Chris در تاریخ 1395/03/10 05:21:49 ب.ظ
حذف تایید نشده

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد