جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 31425 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده:
دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی

به منظور دست‌یابی به توسعه پایدار شهری و در راستای تحقق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف 3-4 تبصره 13 قانون بودجه سال 1385، مبنی بر ایجاد شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی شهری، دستورالعمل اجرایی شرکت‌های مذکور به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

فصل اول: کلیات

ماده 1- این دستورالعمل بر اساس مفاد قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداری تهران و تعمیم به شهرهای کشور، مصوبه مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرائی مربوطه مصوبه هیئت محترم وزیران و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه 2073/ت 29169 ه مورخ 84/04/08 تدوین گردیده است.

ماده 2- به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی و نظارت بهینه بر امور تاکسیرانی و ارائه خدمات با انواع سرویس‌های تاکسی به شهروندان و انجام امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری که صرفاٌ در حیطه وظایف شهرداری‌ها می‌باشد، شهرداری‌ها (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) اجازه داده می‌شود تا نسبت به واگذاری بخشی از امور مربوط به حمل و نقل درون‌شهری به اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت‌های تعاونی و خصوصی و به نمایندگی از شهرداری (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) در چهارچوب ضوابط مربوطه اقدام نمایند.

ماده 3- اشخاص حقوقی با احراز شرایط مربوطه و دریافت پروانه نمایندگی از شهرداری (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) می‌توانند به نمایندگی از آن تحت عنوان شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر شهری نمایند.

تبصره 1: آژانس‌های تاکسی تلفنی و شرکت‌های تعاونی که در امور حمل و نقل مسافر درون‌شهری به صورت تاکسی خطی، تلفنی، بی‌سیم ، ساعتی و سرویس‌های ویژه در محدوده و حریم شهر مربوطه ارائه خدمت می‌نمایند در اولویت می‌باشند.

تبصره 2: جابجایی مسافر درون‌شهری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مؤسسات اتومبیل کرایه یا آژانس تاکسی تلفنی که از شهرداری (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) مربوطه جهت انجام حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری مجوز نداشته باشند ممنوع می‌باشد.

ماده 4- شرکت‌ها و تعاونی‌های خصوصی تاکسیرانی با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صرفاً جهت ارائه خدمات با تاکسی پلاک قرمز (عمومی) که حداکثر 2 سال از تولید آن گذشته باشد برای انجام سرویس‌هایی که در موافقت‌نامه اصولی ذکر شده تأسیس می‌گردد.

تبصره 1: رنگ پایه تاکسی‌ها بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی تعیین می‌گردد.

تبصره 2: بغل نویسی، نصب تابلو، کد شناسایی خودرو، کد شناسایی راننده، به نام شرکت و با قید تحت پوشش سازمان تاکسیرانی مربوطه انجام می‌گیرد.

تبصره 3: حداقل تعداد تاکسی تحت نظارت شرکت منوط به درخواست شرکت، تأیید هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان تاکسیرانی مربوطه می‌باشد مشروط بر آنکه از تعداد ذیل کمتر نباشد:

      1. شهرهای زیر 50،000 نفر جمعیت 10 دستگاه

      2. شهرهای تا 100،000 نفر جمعیت 20 دستگاه

      3. شهرهای تا 200،000 نفر جمعیت 30 دستگاه

      4. شهرهای 200،000  تا 500،000 نفر جمعیت 50 دستگاه

      5. شهرهای تا 1،000،000 نفر جمعیت 100 دستگاه

      6. شهرهای بیش از 1،000،000 نفر جمعیت 150 دستگاه

      7. شهرهای بالای 3،000،000 نفر جمعیت 300 دستگاه

ماده 5- شرکت  می‌بایستی نسبت به معرفی دفتر مناسب که امکان استقرار سیستم‌های اپراتوری و ارتباطی و نظارتی (تلفنی، بی‌سیم ، GPS و . . . ) داشته باشد با اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

ماده 6- شرکت می‌تواند با انعقاد قرارداد با سازمان تاکسیرانی نسبت به ارائه خدمات در خطوط تعیین شده و یا تاکسی و خودروهای جمعی کوچک (ون) اقدام نماید. در این راستا تجهیز ایستگاه تاکسی- معرفی مسئول خط- کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و ارائه برنامه زمان‌بندی ارائه خدمات بر عهده شرکت می‌باشد.

ماده 7- شرکت موظف است در خصوص نحوه ارائه خدمات اعم از تلفنی، بی‌سیم ، خطی، گردشی و سرویس ادارات ، سرویس مدارس و . . .  با قید تعداد خودرو و مسیر و حسب موافقت‌نامه اصولی مربوطه اقدام کند.

تبصره: تغییر کاربری تاکسی‌ها (به­طور مثال از بی‌سیم  به خطی) به پیشنهاد شرکت و تأیید سازمان امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 8- با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شهرهای مختلف، شرکت می‌تواند محل‌های استقرار خودروهای تحت پوشش را به عنوان توقفگاه تاکسی پیشنهاد و در صورت اخذ موافقت سازمان حمل و نقل و ترافیک نسبت به استقرار خودروهای تحت پوشش جهت تسریع در ارائه خدمات و در اختیار قراردادن سریع خودرو به متقاضیان اقدام نماید.

تبصره: در شهرهایی که سازمان حمل و نقل و ترافیک وجود ندارد، وظایف مربوطه بر عهده واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری و راهنمایی و رانندگی است.

ماده 9- شرکت موظف به پرداخت کلیه هزینه‌های خدمات که حسب ضوابط و قوانین تعیین و در مراجع ذیصلاح تصویب و توسط سازمان تاکسیرانی اعلام می‌گردد، می‌باشد.

ماده 10- شرکت می‌بایست نسبت به رعایت نرخ مصوب شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

تبصره: شرکت می‌تواند نرخ پیشنهادی را به سازمان ارائه و در جلسات کارشناسی حضور داشته باشد.

ماده 11- شرکت موظف به اجرای کلیه دستورالعمل‌های ابلاغی طبق ضوابط و قوانین سازمان تاکسیرانی مربوطه می‌باشد.

ماده 12- موارد اشاره نشده در این دستورالعمل و هرگونه اصلاح احتمالی  می‌بایستی در چارچوب قانون مذکور در ماده 1 این دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی باشد.

ماده 13- شرکت متعهد به انعقاد قرارداد با شهرداری (سازمان یا واحد تاکسیرانی) در قالب مفاد ماده ده قانون مدنی برای ارائه خدمات و  سرویس‌های محوله به مردم و به نمایندگی از طرف شهرداری با قبول کلیه تعهدات و تصمیم‌های هیئت انضباطی و در چارچوب جدول تخلفاتی ضمیمه پیوست می‌باشد.

 

فصل دوم: پروانه  بهره‌برداری

الف- پروانه نمایندگی

ماده 14- صدور پروانه نمایندگی حمل و نقل عمومی مسافر شهری صرفاً توسط سازمان و یا واحد تاکسیرانی و تحت عنوان شرکت خصوصی و تعاونی تاکسیرانی انجام می‌گردد. "مراحل صدور پروانه و تعیین مدیرعامل بر اساس شرح پیوست می‌باشد".

تبصره 1: پرداخت هزینه‌های صدور پروانه نمایندگی طبق مصوبات شورای اسلامی شهر مربوطه می‌باشد.

تبصره 2: مدت اعتبار هر پروانه نمایندگی 3 سال تعیین می‌گردد.

تبصره 3: اخذ صلاحیت ترافیکی و مکانی محل دفتر خدماتی شرکت و پارکینگ مربوطه از مبادی ذیربط ضروری است.

تبصره 4: حداقل مساحت پارکینگ به ازاء هر دو خودرو تحت مالکیت و قرارداد شرکت 25 متر مربع می‌باشد که می‌تواند در چند نقطه شهر معرفی گردد.

ماده 15- تمدید پروانه نمایندگی پس از مهلت تعیین شده در تبصره 3 تابع ضوابط و مقررات و برای  دوره‌های بعدی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 16- پروانه نمایندگی قابل تفویض و انتقال به غیر نیست. شرکت مربوطه به هر دلیلی که توان یا امکان ادامه فعالیت به عنوان نمایندگی شهرداری (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) را نداشته باشد پروانه نمایندگی مربوطه بلا اثر می‌گردد.

ماده 17- شرکت جهت اخذ پروانه نمایندگی  می‌بایستی تضمین کافی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مربوطه در اختیار شهرداری (سازمان یا واحد تاکسیرانی) جهت ارائه خدمات حسب مفاد موافقت‌نامه اصولی ارائه نماید.

ماده 18- مدیرعامل شرکت  می‌بایستی دارای ضوابط و شرایط موضوع پیوست ضمیمه باشد.

 

ب- پروانه  بهره‌برداری تاکسیرانی

ماده 19- صدور و تمدید و تعویض پروانه  بهره‌برداری تاکسی‌های تحت پوشش اعم از ملکی و اجاره‌ای بر عهده (سازمان و واحد تاکسیرانی) می‌باشد.

ماده 20- نقل و انتقال پروانه  بهره‌برداری صرفاً توسط سازمان تاکسیرانی انجام می‌گردد.

ماده 21- شرکت موظف به پرداخت هزینه‌های صدور و تمدید و نقل و انتقال پروانه  بهره‌برداری می‌باشد.

ماده 22-  بهره‌برداران تاکسی‌ها برای تعویض و صدور و المثنی پروانه  بهره‌برداری  می‌بایست صرفاً از طریق شرکت مربوطه اقدام نمایند.

ماده 23- شرکت در صورت استفاده از تاکسی اشخاص حقیقی و حقوقی  می‌بایستی پروانه  بهره‌برداری تاکسی مربوطه را همراه با یک نسخه قرارداد فی مابین (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) تحویل و شهرداری (سازمان تاکسیرانی) پروانه  بهره‌برداری جدید به نام شرکت جهت تاکسی معرفی شده و یا قید زمان و شرایط قرارداد منعقده صادر نماید.

ماده 24- شرکت موظف است صرفاً از تاکسی‌های دارای پروانه  بهره‌برداری مربوط به خود استفاده نماید.

تبصره: در صورت اتمام قرارداد یا عدم ادامه همکاری، شرکت موظف است نسبت به عودت پروانه  بهره‌برداری تاکسیرانی به سازمان اقدام نماید و بلافاصله سازمان نسبت به ابطال پروانه  بهره‌برداری مذکور اقدام و پروانه بهره‌برداری قبلی که بنام شخصیت حقیقی یا حقوقی غیر از شرکت مذکور باشد را در زمان باقیمانده تمدید و در صورت اتمام مهلت، پروانه جدید صادر نماید.

ماده 25- مدت زمان و مهلت پروانه  بهره‌برداری از زمان صدور دو سال می‌باشد.

ماده 26- جهت صدور و تمدید پروانه  بهره‌برداری تاکسیرانی رعایت دستورالعمل‌های مربوطه از قبیل معاینه فنی، بیمه شخص ثالث، عدم خلافی و . . . ضروری می‌باشد.

ماده 27- شرکت می‌تواند پس از معرفی سازمان تاکسیرانی مربوطه با هماهنگی اتحادیه به نمایندگی از سازمان شهرداری‌ها و با رعایت ضوابط قانونی و مصوبات هیئت محترم دولت در خصوص واردات خودرو تاکسی و با رعایت شاخص‌های فنی و زیست محیطی و در سقف تعیین شده در موافقت‌نامه اصولی اقدام نماید.

تبصره: انعقاد قرارداد توسط شرکت با خودروسازان داخلی جهت تأمین خودرو موردنیاز که شاخص‌های فنی و زیست محیطی و استانداردهای محلی آن به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد در سقف مقرر در موافقت‌نامه اصولی بلامانع می‌باشد.

ماده 28- شماره‌گذاری خودروهای تحت پوشش شرکت، به عنوان تاکسی در مالکیت و با کد شرکت جهت اخذ پروانه  بهره‌برداری تاکسیرانی از (سازمان و یا واحد تاکسیرانی) توسط معاونت راهنمایی و رانندگی کشور انجام می‌گردد.

ماده 29- تعیین نوع خودرو بر عهده اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به نمایندگی از طرف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.

 

فصل سوم:

پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری (پروانه تاکسیرانی)

 

ماده 30- پذیرش و بررسی مدارک انجام استعلامات، موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیرنظر شهرداری تهران و تعمیم به شهرهای کشور و تکمیل پرونده بر عهده شرکت بوده و متعاقباً جهت صدور پروانه به سازمان یا واحد تاکسیرانی ارائه می‌شود.

تبصره 1: شرایط رانندگان تاکسی موضوع مفاد ماده 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیرنظر شهرداری تهران و تعمیم به شهرهای کشور در پیوست ضمیمه می‌باشد.

تبصره 2: با درخواست شرکت، پروانه مربوطه توسط سازمان یا واحد تاکسیرانی ابطال می‌گردد.

ماده 31- رانندگانی که دارای پروانه تاکسیرانی می‌باشند نیازی به تأیید صلاحیت مجدد توسط شرکت ندارند.

 

فصل چهارم:

نظارت، بازرسی و تخلفات

 

ماده 32- شرکت مسئول نظارت بر عملکرد کارکنان، رانندگان و کلیه افراد تحت پوشش می‌باشد.

ماده 33- نظارت بر عملکرد شرکت بر عهده سازمان یا واحد تاکسیرانی مربوطه می‌باشد.

تبصره: ناظرین و بازرسان در هر زمان مجاز به ورود به دفاتر – محل اپراتوری و پارکینگ و ایستگاه‌های شرکت و بررسی عملکرد سرویس‌دهی شرکت و رانندگان به مسافرین می‌باشند.

ماده 34- سازمان‌های نظارت بر تاکسیرانی می‌توانند در موقع صدور پروانه کلیه تاکسی‌های تحت پوشش شرکت را ملزم به تاکسی‌متر و چاپگر نمایند.

ماده 35- شرکت  می‌بایستی در خصوص مکانیزه کردن سیستم نظارتی بر تاکسی‌های تحت پوشش متناسب با برنامه‌ریزی و برنامه‌های اجرایی سازمان و یا واحد تاکسیرانی مربوطه اقدام نماید.

ماده 36- به تخلفات شرکت هیأت انضباطی و مراجع قضایی رسیدگی می‌گردد.

 

فصل پنجم:

امور رفاهی- تسهیلات

 

ماده 37- شرکت می‌تواند جهت خرید تاکسی از تسهیلات مصوب در چهارچوب ضوابط و قوانین مربوطه استفاده نماید.

ماده 38- شرکت می‌تواند جهت تأمین تاکسی در مالکیت نسبت به تبدیل به احسن تاکسی‌های فرسوده و استفاده از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض حسب ضوابط مربوطه استفاده نماید.

ماده 39- ارائه هرگونه خدمات رفاهی رانندگان اعم از انجام بیمه تأمین اجتماعی- خدمات رفاهی وام و امور تربیتی-آموزشی- درمانی بر عهده شرکت می‌باشد.

تبصره: رعایت کلیه قوانین و آیین‌نامه دستورالعمل‌های مربوط به کارکنان تحت پوشش شرکت که توسط مجلس محترم شورای اسلامی- وزارت کار و امور اجتماعی و . . . ابلاغ می‌گردد توسط شرکت الزامی است.

 

فصل ششم:

موارد خاص

ماده 40- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح کشور بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.

این دستورالعمل در 6 فصل و 40 ماده و 9 پیوست جهت اجرا به کلیه شهرداری‌های کشور ابلاغ می‌گردد.

پیوست 1- شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی جهت رانندگان (تاکسیرانان)

الف: داشتن حداقل 23 سال سن تمام

ب: داشتن حداقل گواهی پایان تحصیلات سیکل برای رانندگان متأهل

ج: داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی (برای رانندگان مرد)

د: دارا بودن گواهی‌نامه معتبر رانندگی اتومبیل که حداقل یکسال از تاریخ دریافت آن گذشته باشد.

ه: داشتن تأهل یا داشتن افراد تحت تکفل بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با گواهی مراجع ذیصلاح و ارائه اسناد مثبته در این رابطه

و: تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ز: ارائه اظهارنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگر، محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به رانندگی از طرف مراجع ذیصلاح و دارا بودن شرایط صلاحیت‌های اخلاقی و صحت فکری

ح: التزام به رعایت شئونات اسلامی

ط: نداشتن شغل دیگر (برای رانندگان تمام وقت)

تبصره 1: در صورت فقدان هریک از شرایط یاد شده اعتبار پروانه خاتمه می‌پذیرد.

تبصره 2: متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی مکلف به سپردن تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آیین‌نامه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تاکسیرانی (مشابه رانندگان دیگر تاکسی) و قبول تصمیمات هیأت‌های انضباطی و رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف شرکت می‌باشد.

مراحل مختلف پذیرش و بررسی مدارک و انجام استعلامات موضوع ماده 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی و تکمیل پرونده توسط شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

الف- ثبت نام از متقاضی

ب- امتحان ورودی مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان که به تصویب سازمان تاکسیرانی مربوطه می‌رسد.

ج- مصاحبه حضوری جهت ضوابط اعلام شده سازمان یا واحد تاکسیرانی مربوطه

تبصره 1: مدت اعتبار پروانه تاکسیرانی 2 سال است و در صورت دارا بودن شرایط هر بار تمدید آن برای دو سال دیگر مجاز می‌باشد.

 

پیوست 2- فرآیند صدور پروانه نمایندگی و تعیین مدیرعامل

الف- آگهی پذیرش نمایندگی برای حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری (تعاونی- خصوصی) با تاکسی حسب شرایط پیوست

ب- تکمیل فرم اعلام آمادگی و بازدید محلی و بررسی امکانات مربوطه و توانمندی توسط شهرداری/ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

ج- تعیین صلاحیت مدیرعامل حسب شرایط پیوست

د- صدور موافقت‌نامه اصولی برای تأسیس شرکت تاکسیرانی تعاونی و خصوصی (شرکت حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری) حسب شرایط پیوست

ه- معرفی مدیرعامل جهت ثبت شرکت به ادره ثبت شرکت‌ها و تکمیل فرم درخواست صدور پروانه نمایندگی برای حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری (شرکت تاکسیرانی تعاونی و خصوصی) توسط متقاضی و تحویل به شهرداری (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی)

و- معرفی جهت عقد قرارداد با متقاضی نمایندگی به دفترخانه اسناد رسمی توسط شهرداری (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) حسب شرایط پیوست

ز- تنظیم قرارداد نمایندگی حمل و نقل مسافر درون‌شهری فی مابین مدیرعامل شرکت به نیابت از شرکت مثبوت و نماینده شهرداری (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) بر اساس ماده 10 قانون مدنی

ح- صدور پروانه نمایندگی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و یا واحد تاکسیرانی

 

پیوست 3- آگهی عمومی پذیرش نمایندگی برای حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی

(شرکت تاکسیرانی تعاونی و خصوصی)

تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره: . . . . . . . . . . . . . . . .

 

سازمان و یا واحد تاکسیرانی شهرداری . . . . . . . . . . . . . در نظر دارد در اجرای قانون تمرکز تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و مستند به مفاد مواد 3 و 13 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیئت محترم وزیران و نیز با رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به تعداد محدودی از اشخاص حقوقی واجد شرایط، نمایندگی حمل و نقل مسافر درون‌شهری با تاکسی به صورت شرکت تاکسیرانی خصوصی و یا تعاونی واگذار نماید.

داوطلبین از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه فرصت دارند که تقاضای خود را به شهرداری (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحویل و رسید دریافت نمایند.

سازمان (یا واحد تاکسیرانی) شهرداری در رد و یا قبول درخواست­ها مختار است.

 

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری                        

یا واحد تاکسیرانی شهرداری                                                  

 

 

پیوست 4- فرم اعلام آمادگی برای پذیرش نمایندگی

تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره: . . . . . . . . . . . . . . . .

سازمان محترم مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحد تاکسیرانی شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شخص حقیقی- اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . دارای شناسنامه شماره  . . . . . . . . . صادره از. . . . . . . . . . . . . . .

شخص حقوقی- شرکت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای شماره ثبت . . . . . . . . . . .. . . در  . . . . . . . . . . . . . . .

با اطلاع از مفاد قانون و آیین‌نامه و مفاد آگهی مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، دریافت نمایندگی حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی (شرکت تاکسیرانی  خصوصی- تعاونی) از آن اتحادیه (سازمان و یا در واحد تاکسیرانی) در قالب انعقاد قرارداد موضوع ماده ده قانون مدنی می­‌باشم.

در این راستا توانایی مؤسسین را برای:

      1. معرفی . . . . . . . . . . .دستگاه اتومبیل با مشخصات ضمیمه این درخواست

      2. معرفی دفتر و محل پارکینگ با مشخصات ضمیمه درخواست

       3. معرفی تلفن به تعداد . . . . . . . . . . .دستگاه

       4. تأسیس شرکت تاکسیرانی خصوصی – تعاونی با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی

خواهشمند است بررسی و در صورت موافقت نسبت به صدور موافقت‌نامه اصولی برای تأسیس شرکت و تهیه امکانات اقدام فرمایید.

آدرس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

محل امضاء متقاضی                                               

 

 

پیوست 5- موافقت‌نامه اصولی برای تأسیس شرکت تاکسیرانی خصوصی- تعاونی جهت حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی

تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره: . . . . . . . . . . . . . . . .

آقای/ خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نماینده محترم شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بدینوسیله و در صورتی‌که ظرف مدت . . . . . . . ماه از تاریخ صدور این موافقت‌نامه حائز شرائط ذیل:

      1. تأسیس و ثبت شرکت که اساسنامه آن دارای مشخصات ذیل باشد.

      2. هدف شرکت مندرج در اساسنامه مصوب و ثبت شده عبارت باشد از:

         حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به نمایندگی از طرف شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . .جهت ارائه  سرویس‌های معین شده در پروانه‌های بهره‌برداری

      3. مدیرعامل شرکت دارای اختیارات لازم برای انعقاد قرارداد و قبول تعهدات به نام شرکت باشد.

      4. ارائه سند ملکی با توقفگاه مناسب به نام شرکت با حداقل ظرفیت تعداد پارکینگ مصوب . . . . . . . . . . .یا واحد تاکسیرانی مربوط

      5. ارائه سند ملکی یا اجاره نامه رسمی دفتر رسمی کار که تجهیزات و تأسیسات آن به تأیید شهرداری/ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . . رسیده باشد (برای مدت . . . . . . . . .سال).

       6. ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی با حداقل . . . . . . . . . . خط تلفن

       7. انعقاد قرارداد نمایندگی به مدت . . . . . . . . . . . سال تمام خورشیدی با شهرداری/ سازمان و یا واحد تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  در راستای تأمین شرایط مذکور در مدت مشخص شده:

مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . ريال پرداختی به حساب شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانک ملی ایران شعبه . . . . . . . . . . . . . . . به موجب فیش شماره . . . . . . . . . . . . . . مورخه . . . . . . . . . . . . . .بابت تضمین انعقاد قرارداد ظرف مهلت . . . . . . . . . ماه از تاریخ دریافت موافقت‌نامه اصولی توسط متقاضی است و در صورتی‌که ظرف مدت مذکور در این موافقت‌نامه متقاضی موفق به تکمیل و ارائه مدرک نشود، مبلغ مذکور به نفع شهرداری/ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . . . . ضبط و متقاضی حق ادعای  هیچ‌گونه خسارت را در هیچ مرجعی ندارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . . . .        

مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . . .                    

شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . . .                                            

 

پیوست 6- فرم درخواست صدور پروانه نمایندگان برای

حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری

تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره: . . . . . . . . . . . . . . . .

سازمان و یا واحد تاکسیرانی شهرداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

احتراماً عطف به موافقت اصولی شماره . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . اینجانب . . . . . . . . . . . .فرزند . . . . . . . . . . .مدیرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . .به موجب نمایندگی شماره . . . . . . . . .. . . مورخ . . . . . . . . . . .از طرف شرکت متبوع خود که طی شماره . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده با ارائه مدارک ضمیمه و به شرح ذیل (مذکور در موافقت‌نامه اصولی) تقاضای صدور پروانه نمایندگان حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی را با نام شرکت از آن سازمان و یا واحد تاکسیرانی دارم.

مدارک ضمیمه:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

                                                                                           نام و نام خانوادگی                                          

                                                                                     مدیر عامل شرکت ممهور به مهر شرکت                           

 

 

 

پیوست 7- پروانه نمایندگی

"به استناد ماده 12 آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . مصوب 72/05/20 مجلس شورای اسلامی"

   

محل

الصاق

عکس

    تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . .                     

   شماره: . . . . . . . . . . . . . . . .                          

به موجب این پروانه به شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به مدیریت عامل آقای . . . . . . . . . . . فرزند. . . . . . . . . . . . . دارنده شناسنامه شماره . . . . . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . . . . (عکس فوق) که طی نامه شماره . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شده است اجازه داده می‌شود تا در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . زیر نظر شهرداری. . . . . . . . .مصوب 72/05/20 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه مربوطه، مصوبه سال 1384 هیأت محترم وزیران به مدت . . . . . . سال از تاریخ صدور این پروانه به نمایندگی از طرف شهرداری/ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی واحد تاکسیرانی . . . . . . . . . به امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری طبق ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد قرارداد شماره . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . .. اقدام نماید.

 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی . . . . .. . . . . . . . . (در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت) 

شهردار شهر . . . . . . . . . . . . . . .  (در شهرهای زیر 500 هزار نفر جمعیت)

 

 

پیوست 8- شرایط عمومی مدیرعامل شرکت

 

      1. داشتن حداقل 25 سال سن

      2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

      3. داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی (برای متقاضیان مرد)

      4. اظهارنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگر، محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال

      5. التزام به رعایت شئونات اسلامی

 

حداقل مدارک تحصیلی و سوابق کاری:

دیپلم و فوق دیپلم: با سه سال سابقه کار در مدیریت اجرایی در بخش حمل و نقل عمومی مسافر یا ارائه مدرک تحصیلی مرتبط با حمل و نقل و ترافیک

لیسانس: با 2 سال سابقه کار در مدیریت در بخش حمل و نقل عمومی مسافر یا تحصیلات مرتبط با مدیریت و یا حمل و نقل و ترافیک

فوق لیسانس و . . . : با 1 سال سابقه کار در مدیریت در بخش حمل و نقل عمومی مسافر یا تحصیلات مرتبط با مدیریت و یا حمل و نقل و ترافیک

تبصره- در صورت سلب هریک از شرایط فوق، هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف 15 روز فرد جایگزین را معرفی نماید.

 

 

پیوست 9- جدول ضوابط

ردیف

شرح ضوابط

میزان خسارت و نوع اقدام

1

اعلام تغییر وضعیت حقوقی شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر تا زمانی که به نمایندگی شهرداری در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری فعالیت دارد

 

2

الزام بکارگیری اتومبیل‌هایی که دارای پروانه  بهره‌برداری می‌باشند

 

3

اعلام تعداد اتومبیل‌های مشغول به کار شرکت در صورتی که از تعداد تعیین شده بیشتر یا کمتر باشد.

 

4

ارایه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری/ سازمان

 

5

استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده توسط (شهرداری/ سازمان)

 

6

ارایه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری 8 ساعته برای هر اتومبیل شرکت

 

7

اعلام اینکه تعداد اتومبیل‌های شرکت از چهار پنجم تعداد اتومبیل‌های ارایه شده جهت سرویس بیشتر یا کمتر گردد، بیشتر از 24 ساعت

 

8

انجام برنامه‌های کشیک تعیین شده

 

9

انجام نظافت بیرون و درون تاکسی برابر دستورالعمل‌های صادره

 

10

رعایت شئونات اسلامی برابر دستورالعمل‌های صادره

 

11

استفاده از لباس تعیین شده توسط رانندگان شرکت به هنگام ارایه سرویس

 

12

نصب کد شناسایی راننده در وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل اتومبیل در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد

 

13

تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی یا ارایه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت‌های مشابه در صورت اعلام شهرداری مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی

 

14

واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر بدون اطلاع شهرداری

 

15

رعایت نرخ‌های مصوب و نصب و استفاده از تاکسی‌متر برابر دستورالعمل‌های صادره

 

16

حمل مسافر برابر شرایط مقرر توسط شهرداری و یا حمل مسافر خارج از شرایط مصوب

 

17

توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسین شهرداری

 

18

عدم استفاده از وسایل نقلیه‌ای که پروانه  بهره‌برداری شهرداری/ سازمان آن به نام شرکت نیست به منظور حمل و نقل عمومی مسافر

 

 

محل مهر و امضاء مسئول تاکسیرانی در                                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء

         (شهرداری/ سازمان)                                                                                    متقاضی پروانه  بهره‌برداری

 

 

پیوست 9- جدول ضوابط

ردیف

شرح ضوابط

میزان خسارت و نوع اقدام

19

اعلام علت عدم ارایه سرویس ظرف 48 ساعت از تاریخ توقف تاکسی به شهرداری/ سازمان

 

20

نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب

 

21

نصب کپسول آتش­نشانی آماده به کار در وسیله نقلیه

 

22

نداشتن برگ معاینه معتبر اتومبیل که توسط مراجع ذیربط صادر می‌گردد

 

23

نداشتن رنگ آمیزی، خط کشی و علایم قابل نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل‌ها

 

24

نصب تاکسی‌متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آن

 

25

توجه به اخطارها و تذکرات بازرسین (شهرداری/ سازمان)

 

26

 رعایت انجام اضافه کار ساعتی حداکثر چهار ساعت و یا بدون رعایت اتصال اضافه کار به ابتدا یا انتهای نوبت مورد تعهد

 

27

اعلام اطلاع مرخصی بیش از سه روز رانندگان کمکی به شهرداری/ سازمان که باعث تعطیل شدن یکی از نوبت‌های کاری مورد تعهد می‌شود

 

28

ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورت جلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت 24 ساعت به شهرداری/ سازمان از تاریخ تحویل تاکسی به راننده

 

29

ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورت جلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت 24 ساعت به شهرداری/ سازمان از تاریخ فسخ قرارداد با راننده

 

30

نظارت در انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه تاکسیرانی راننده تاکسی

 

31

نظارت در انجام سرویس مشخص شده در پروانه

 

32

نظارت در انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه

 

33

نظارت در انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط (شهرداری/ سازمان) بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

 

34

نظارت در انجام برنامه‌های مربوط به کشیک

 

35

نظارت بر انجام مرتب نظافت بیرون و درون تاکسی

 

36

نظارت در رعایت شئون اسلامی و اجتماعی  برابر دستورالعمل‌های مربوطه

 

 

محل مهر و امضاء مسئول تاکسیرانی در                                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء

         (شهرداری/ سازمان)                                                                                        متقاضی پروانه  بهره‌برداری

 

 

پیوست 9- جدول ضوابط

ردیف

شرح ضوابط

میزان خسارت و نوع اقدام

37

نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیرمجاز در تاکسی برابر دستورالعمل‌های ارایه شده

 

38

نظارت بر استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارایه سرویس

 

39

نظارت بر نصب پلاک کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه "تاکسی" در داخل اتومبیل در محل رویت مسافر برابر دستورالعمل‌های (شهرداری/ سازمان)

 

40

عدم واگذاری تاکسی برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر

 

41

عدم  بهره‌برداری از تاکسی در زمانی که پروانه  بهره‌برداری توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداری جدید باطل شده است

 

42

استفاده از تاکسی‌متر

 

43

انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعمل‌های صادره

 

44

استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

 

45

نصب پلاک شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رؤیت از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت (برابر دستورالعمل شهرداری/ سازمان)

 

46

عدم رانندگی با تاکسی که پروانه  بهره‌برداری آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداری جدید باطل شده است، پس از اطلاع از آن

 

47

عدم استفاده از تابلو "خارج از سرویس" در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه، پذیرش مسافر ممکن نباشد.

 

48

توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان (شهرداری/ سازمان) در امور تاکسیرانی

 

49

خروج با مجوز از محدوده­ای از شهر یا مسیر، که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید گردیده است) مجاز اعلام شده است

 

50

انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه

 

51

انجام سرویس مشخص شده در پروانه

 

52

انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه

 

53

انجام خدمت در مکان و زمان معین شده (شهرداری/ سازمان) بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

 

54

عدم واگذاری پروانه تاکسیرانی متعلق به خود جهت تاکسیرانی به غیر

 

 

محل مهر و امضاء مسئول تاکسیرانی در                                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء

         (شهرداری/ سازمان)                                                                                        متقاضی پروانه  بهره‌برداری

 

 

پیوست 9- جدول ضوابط

ردیف

شرح ضوابط

میزان خسارت و نوع اقدام

55

عدم رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

 

56

اقدام به جابجابب پیوسته مسافر

 

57

عدم رعایت مقررات در جابجایی مسافر

 

58

رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعمل‌های ارائه شده  می‌بایستی رعایت شوند

 

59

انجام کشیک­های محوله و رعایت مقررات آن

 

60

عدم ارتکاب به جرم در هنگام تاکسیرانی و یا با استفاده از تاکسی

 

61

رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

 

62

رعایت نرخ‌های مصوب

 

63

عدم نصب تاکسی‌متر در صورت الزام به نصب آن

 

تبصره: در صورت عدم اجراء هرکدام از بندهای ضوابط فوق که توسط بازرسی سازمان‌های تاکسیرانی اعلام می‌گردد مراتب در هیأت‌هایی متشکل از . . . . . . . . . . . . . . بررسی خواهد گردید، نظر هیأت لازم‌الاجرا است.

 

 

محل مهر و امضاء مسئول تاکسیرانی در                                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء

         (شهرداری/ سازمان)                                                                                        متقاضی پروانه  بهره‌برداری

 


دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، اسفندماه 1385

 

printrating
  نظرات

profile photo نظر جدید

نظر جدید

ارسال توسط ناشناس در تاریخ 1398/04/04 11:02:52 ق.ظ
حذف تایید نشده

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد