جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 3588 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی‌بوس توسط وزارت کشور به بخش غیر دولتی (شماره 111393 مورخ 85/09/08)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 85/09/05 بنا به پیشنهاد شماره 92252 مورخ 85/08/06 نهاد ریاست جمهوری و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:

 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و  بهره‌برداری ‌از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی و دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی‌بوس توسط وزارت کشور به بخش غیردولتی به انضمام دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس از وزارت کشور به اتوبوسرانی شهرها و  بهره‌برداری آن به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشند، تعیین می‌گردد.

پرویز داودی                        

معاون اول رئیس جمهور                 

       

فصل اول: تعاریف

ماده 1- برخی عبارات که در این دستورالعمل به اختصار به کار می‌روند در ذیل تعریف شده است.

سازمان: سازمان شهرداري‌ها و دهياريهاي كشور.

اتوبوسراني: سازمان‌هاي با اساسنامه مصوب، زير نظر شهرداري شهرها مي‌باشد كه مسئوليت هدايت، نظارت و كنترل ارائه خدمات حمل و نقل عمومي توسط ناوگان اتوبوسراني در شهرها را برعهده دارند.

بانك عامل: شخص حقوقي‌كه مسئوليت پرداخت تسهيلات و اخذ اقساط را برعهده دارد.

بخش غيردولتي: شخص حقوقي يا حقيقي مي‌باشد كه زير نظر سازمان‌های اتوبوسراني و يا رأساً نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافر در شهرها اقدام مي‌نمايند.

كميته‌هاي فني: كميته‌هاي فني در سازمان تشكيل‌شده و وظايف سه‌گانه الف) سفارش‌دهي ب) تحويل و ج) نظارت و پايش عمليات بهره‌برداري را برعهده دارند. جزئيات كميته‌ها و وظـايف ايشـان در «دستورالعمـل نحـوه واگـذاري و  بهره‌برداري اتوبوس از وزارت كشـور به اتوبوسراني‌ها» آمده است.

 

فصل دوم: کلیات

ماده 2- ميني‌بوس‌هاي مورد نظر اين دستورالعمل براساس توافق بين سازمان و كارخانجات خودروساز به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي‌گردد.

تبصره 1ـ نحوه توزيع ميني‌بوس موضوع اين دستورالعمل براساس درخواست متقاضيان حقوقي و حقيقي و اعلام شهرداري‌ها و اتوبوسراني، توسط سازمان تعيين شده و متقاضيان به بانك عامل و كارخانجات طرف قرارداد معرفي ‌مي‌گردند.

تبصره 2ـ واگذاري ميني‌بوس‌هاي موضوع اين دستورالعمل با اولويت گازسوز يا دوگانه‌سوز مي‌باشند. درصورت عدم توليد ميني‌بوس گازسوز يا دوگانه‌سوز توسط كارخانجات داخلي، ميني‌بوس‌هاي يادشده به‌صورت ديزلي واگذار مي‌گردد.

 

فصل سوم: تأمین مینی بوس

ماده 3- فهرست متقاضيان ميني‌بوس توسط شهرداري و يا اتوبوسراني به سازمان اعلام شده و سازمان براساس تبصره 13 قانون بودجه و آيين‌نامه اجرايي آن، ضمن هماهنگي لازم با كارخانه‌هاي خودروسازي براي تأمين ناوگان مورد نظـر متقـاضيـان واجد شرايـط را به بانك عامل و كارخانه‌هاي طرف قرارداد، معرفي مي‌نمايد.

تبصره 1ـ سازمان براساس قرارداد منعقده با بانك عامل، به ازاي هر دستگاه ميني‌بوس، مكلف به تأمين 80 ميليون ريال تسهيلات براي متقاضيان مي‌باشد كه دوره بازپرداخت آن 7ساله بوده و 8% سود تسهيلات اعطايي توسط وزارت‌كشور دراختيار بانك عامل قرار مي‌گيرد.

تبصره 2ـ براساس توافق صورت‌گرفته با بانك عامل، بانك عامل موظف است علاوه بر تسهيلات موضـوع تبصـره 1 اين ماده به منظـور تسهيـل امكان خريد ميني‌بوس، به ازاي هر دستگاه ميني‌بوس به متقاضيان 100 ميليون ريال تسهيلات با سود 14درصد اعطا نمايد.

تبصره 3ـ متقاضيان خريد ميني‌بوس درصورت از رده خارج نمودن هر دستگاه ميني‌بوس فرسوده، براساس تصويب‌نامه شماره 47843/ت30589 مورخ 1383/08/26 هيأت محترم وزيران، از 30ميليون ريال تخفيف در قيمت ميني‌بوس به عنوان‌كمك بلاعوض بهره‌مند مي‌گردند.

تبصره4ـ خارج از رده نمودن ميني‌بوس‌هاي فرسوده منوط به تأييد كميته فني عملياتي و ارائه گواهي اسقاط توسط راهنمايي و رانندگي شهر موردنظر مي‌باشد.

 

فصل چهارم: بهره‌برداری ‌مینی‌بوس

ماده 4- مسئوليت ارائه خدمات حمل و نقل عمومي به شهروندان توسط كليه ناوگان حمل و نقل عمومي اعم از اتوبوس و ميني‌بوس، برعهده اتوبوسراني‌ها مي‌باشد و سازمان‌هاي اتوبوسراني موظفند با توجه به وضعيت شهرها نسبت به برنامه‌ريزي  بهره‌برداري و فعاليت ناوگان ميني‌بوس تحت نظارت در شهرها در ارائه خدمات بهينه به شهروندان نظارت نمايند.

تبصره 1ـ با توجه به ضرورت اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي توسط شهرداري‌ها با همكاري شوراي اسلامي شهرها، اتوبوسراني‌ها موظفند نسبت به اصلاح نحوه قيمت‌گذاري خدمات حمل و نقل عمومي با ميني‌بوس، ميدي باس و اتوبوس براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور و با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهرها اقدام نمايند.

تبصره 2ـ هزينه‌ها ي  بهره‌برداري اعم از ماليات، بيمه و عوارض ساليانه و هزينه‌ها ي مربوط به ثبت اسناد براي متقاضيان دريافت ميني‌بوس اعم از حقوقي و حقيقي، يا  بهره‌برداري از خطوط برعهده متقاضي يا  بهره‌بردار مي‌باشد.

تبصره 3ـ چنانچه دولت در بودجه‌هاي سنواتي و يا وزارت كشور، سازمان يا اتحاديه تمهيداتي براي ماليات، بيمه شخص ثالث، عوارض و ساير هزينه‌ها ي  بهره‌برداري پيش‌بيني و عملياتي نمايد، اتوبوسراني‌ها مكلف هستند تمهيدات مربوطه را براي ناوگان ميني‌بوس تحت نظارت اتوبوسراني فراهم و ارائه نمايند.

فصل پنجم: تعهد خدمات و تأمین قطعات و تعمیر و نگهداری مینی‌بوس

ماده 5- وزارت كشور در تفاهم‌نامه با كارخانجات طرف قرارداد براي تأمين ميني‌بوس، شرايطي فراهم نمايد تا كارخانجات طرف قرارداد در طول حداقل 2 سال دوران ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش نسبت به تأمين قطعات و لوازم يدكي مورد نياز ميني‌بوس‌ها متعهد گردند.

ماده 6- اتوبوسـراني موظف است همكاريهاي لازم را با كميته فني عملياتي كه به منظور بازرسي عملكرد ميني‌بوسها و بررسي چگونگي تعميرات و نحوه سرويس و نگهداري علت توقف و تحت تعميربودن آنها و نحوه اجراي طرح مراقبت وضعيت CM دستگاه‌هاي مراجعه مي‌نمايند به عمل آورد.

ماده 7-  اتوبوسراني‌ها موظفند همكاري لازم را با كميته فني عملياتي كه به منظور بازرسي عملكرد ميني‌بوس‌ها و بررسي چگونگي تعميرات و نحوه سرويس و نگهداري و علت توقف و تحت تعمير بودن آنها و نحوه اجراي طرح مراقبت وضعيت (CM) دستگاه‌ها مراجعه مي‌نمايند، به عمل آورد.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد