جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 17821 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغیه شماره 88599/1/3/37 مورخ 1389/06/13 وزارت کشور (شماره 141005/1/3مورخ 91/11/09)

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره 685/153362 مورخ 86/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوبه شماره 42/861 مورخ 90/01/17 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه ‌اجرایی ماده 31 و32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون و آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 114342/ت41191ک مورخ 1388/06/04، آیین‌نامه ‌مدیریت حمل و نقل بار ومسافر در شهر و حومه مصوبه شماره 61585/ت42282ک مورخ88/03/20 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دستورالعمل اجرائی طرح شناسائی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه ابلاغیه شماره 88599/1/3/37 مورخ 89/06/13 و دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه ابلاغیه شماره 3/79631 مورخ 90/05/25 وزارت کشور ، با هدف مدیریت و ساماندهی حمل ونقل بار درون‌شهری وحومه، جهت جابجایی کالای شهروندان و ارتقاء کیفی خدمات جابجائی بار تحت نظارت و تأمین هرچه بیشتر رفاه شهروندان، شیوه نامه اجرائی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

ماده 1: شهرداری موظف است بر اساس قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سایر مصوبات قانونی ذیربط و مفاد این شیوه نامه نسبت به صدور، تمدید، تعویض، المثنی، تغییر، لغو یا ابطال انواع پروانه‌ها و مجوزهای ذیربط و اعمال نظارت‌های لازم در نحوه ارائه خدمات حوزه حمل و نقل بار به شرح ذیل اقدام نماید:

1-1: پروانه اشتغال :

پروانه اشتغال به حمل و نقل بار، مشمول کلیه رانندگان اصلی و کمکی حمل و نقل بار شهری و حومه می‌باشد.

2-1: پروانه فعالیت:

پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر مشمول کلیه وسائل نقلیه باربر طبق ماده 2 دستور العمل می‌باشد.

3-1: پروانه بهره‌برداری:

پروانه  بهره‌برداری شرکت حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه مشمول کلیه شرکت های حمل و نقل بار که در حوزه شهر و حومه فعالیت می‌کنند.

ماده 2: وظائف شهرداری در اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، سایر مصوبات قانونی ذیربط و این شیوه نامه در امور مرتبط با مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه، حسب ماده 3 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، بر عهده سازمان و یا مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه شهرداری مربوطه می‌باشد.

 

ماده 3: شهرداری مجاز به دریافت هزینه‌های خدمات مربوط به اجرای ماده 1 این شیوه نامه بر اساس تعرفه مصوب مراجع مربوطه طبق تبصره 1 این ماده می‌باشد.

تبصره 1: هزینه های دریافتی مذکور در این ماده، حداکثر تا سقف مبالغ مندرج درجدول پیوست شماره 1 این شیوه نامه در هر شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تعیین می‌گردد.

تبصره 2: هزینه خسارات ناشی از حمل و نقل بار اضافی و خسارت وارده بر راه، ابنیه و تأسیسات فنی و همچنین خسارات ناشی از عدم حسن اجرای تعهدات انواع پروانه‌ها  و مجوزها طی ضوابطی که متعاقباً از طریق دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ابلاغ می‌گردد تعیین خواهد شد.

حسب ماده 7 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و جداول خسارات مذکور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بار در این راستا، ملاک عمل و اقدام شهرداری‌ها می‌باشد.

 

ماده 4: شهرداری موظف است حسب ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به بررسی و پیشنهاد تعرفه، نرخ کرایه حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه انواع وسائط نقلیه باربر و دیگر خدمات ذیربط اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تصویب شورای اسلامی شهر به مرحله اجرا گذارد.

 

ماده 5: حق عضویت سازمان یا مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه در اتحادیه ذیربط (اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور یا اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهری کشور) بر اساس مفاد اساسنامه اتحادیه‌های مذکور تعیین و از سوی سازمان یا مدیریت مربوطه پرداخت می‌گردد.

تبصره: با توجه به  اجرای متمرکز طرح شناسایی و ساماندهی از طریق اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور، سازمان یا مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه موظف است جهت جبران بخشی از هزینه‌های مذکور معادل 10 درصد از مبالغ دریافتی مذکور را به اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تخصیص دهد.

 

ماده 6: پروانه فعالیت:

اخذ پروانه فعالیت از شهرداری شهر به منظور ارائه خدمات حمل نقل انواع بار در شهر و حومه با وسائل نقلیه باربر ذیربط الزامی می‌باشد.

تبصره 1: پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر صرفاً بنام مالک اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌گردد.

تبصره 2: اعتبار پروانه فعالیت وسیله نقلیه بار بر دو سال است و در صورت عدم تغییر شرایط، برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره 3: دارنده پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر ملزم به اجرای علائم مشخصه وسیله نقلیه ذیربط، به شرح ذیل می‌باشد: اجرای آرم سازمان یا مدیریت ذیربط شهرداری توام با درج شماره پروانه وسیله نقلیه و نام شرکت محل فعالیت، روی درب‌های طرفین و اجرای نوار شطرنجی به رنگ نارنجی فسفری، روی گلگیرهای طرفین.

تبصره 4: متقاضی دریافت پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر، مکلف به سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورالعمل‌های صادره و عدم انجام تخلف موضوع آیین‌نامه ‌و دستورالعمل و این شیوه‌نامه حسب کاربرگ (فرم) و جدول پیوست شماره 2 این شیوه نامه به شهرداری می‌باشد.

تبصره 5: نظارت بر حسن عملکرد وسائط نقلیه باربر دارندگان پروانه فعالیت تحت پوشش شرکت‌ها، بر عهده شرکت مربوطه است و در صورت بروز تخلف دارنده پروانه فعالیت، شرکت مربوطه نیز مسئول خواهد بود.

 

ماده 7: شرایط لازم برای دریافت پروانه فعالیت :

جهت دریافت پروانه فعالیت خودروهای باربر انجام مراحل ذیل الزامی است:

1-7- معرفی وسیله نقلیه باربر متناسب با ضوابط و مقررات موضوعه جهت حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه با ارائه اسناد مثبته مالکیت، معاینه فنی، بیمه شخص ثالث، مفاصا حساب عوارض سالانه،گواهی عدم خلاف و مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه باربر ذیربط.

2-7- ارائه شماره(کد) پیگیری ثبت نام در سایت www.navganbar.ir .

3-7- اجرای کامل علائم مشخصه وسیله نقلیه باربر ذیربط موضوع تبصره3 ماده 6 این شیوه‌نامه.

4-7- ارائه تعهد نامه مالک وسیله نقلیه باربر ذیربط به شهرداری موضوع تبصره 4 ماده 6 این شیوه‌نامه.             

تبصره: صدور کاربرگ (فرم) پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر باتوجه به نوع فعالیت، مطابق با پیوست 3 این شیوه‌نامه می‌باشد.

 

ماده 8: پروانه اشتغال:

کلیه رانندگان اصلی و کمکی وسایط نقلیه باربر درون‌شهری و حومه حسب نوع وسیله نقلیه جهت حمل و نقل انواع بار با وسیله نقلیه باربر ذیربط موظف به اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه ویژه نوع خدمات مربوطه از شهرداری می‌باشد.

تبصره: مدت اعتبار پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار دو سال است و در صورت دارا بودن شرایط، تمدید آن برای دو سال دیگر و پس از طی مراحل قانونی توسط شهرداری بلامانع است.

 

ماده 9: شرایط لازم جهت دریافت پروانه اشتغال:

1-9- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اتباع خارجی دارای مجوز رسمی کار در ایران. (صادره از مراجع ذیربط)

2-9- ارائه برگ پایان خدمت یا معافیت خدمت وظیفه عمومی. (صرفاً جهت آقایان)

3-9- ارائه  گواهی‌نامه رانندگی معتبر راننده ذیربط و مرتبط با نوع وسیله نقلیه باربر موردنظر.

4-9- ارائه گواهی حداقل پایان تحصیلات ابتدائی یا گواهی نهضت سوادآموزی برای افراد کمتر از 50 سال و توانائی خواندن و نوشتن برای افراد 50 سال به بالا.

5-9- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر.

6-9- ارائه کارت سلامت رانندگان (شامل :سلامت روحی، جسمی عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی).

7-9- ارائه تعهدنامه متقاضی ذیربط به شهرداری موضوع تبصره 4 ماده 6 این شیوه‌نامه.

تبصره 1 : در صورت فقدان هر یک از شرایط یاد شده، پروانه اشتغال لغو می‌گردد.

تبصره 2 : سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورالعمل های صادره و عدم انجام تخلف حسب کاربرگ (فرم) و جدول پیوست شماره 4 این شیوه نامه.

تبصره 3 : صدور کاربرگ (فرم) پروانه اشتغال افراد، مطابق با پیوست 5 این شیوه نامه می‌باشد.

 

ماده 10 : پروانه بهره‌برداری:

مدیریت اجرائی حمل و نقل بار شهری و حومه با استفاده از انواع وسائل نقلیه باربر دارای پروانه فعالیت و انجام امور مربوط به پایانه‌های بار شهری و حومه، صرفاً با اخذ پروانه  بهره‌برداری و تشکیل شرکت‌های حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه حسب ضوابط و مقررات با توجه به نوع خدمات و فعالیت، امکان‌پذیر است.

تبصره 1 : این شرکت ها  می‌بایستی حسب نوع خدمات و ظرفیت بار مشخص شده در پروانه  بهره‌برداری، دارای تعداد وسیله نقلیه باربر ملکی بنام شرکت و یا اجاره و یا تحت پوشش، دفتر کار و تجهیزات دفتری، توقفگاه و عندالزوم بارانداز و انبار مناسب باشند.

تبصره 2 : ضوابط و مشخصات مربوط به تبصره 1 این ماده متعاقباً از طریق دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 11 : شهرداری‌ها موظفند پس از طی مراحل قانونی و ساماندهی ناوگان فعال و صدور پروانه اشتغال، فعالیت و  بهره‌برداری، لیست پروانه‌ها‌ی صادره مذکور را به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (اتحادیه ذیربط بعنوان نماینده سازمان) جهت اقدامات بعدی اعلام نمایند.

 

ماده 12 : این شیوه نامه در 12 ماده و 15 تبصره و یک پیوست شامل 5 پیوست برای کلیه شهرداری‌های سراسر کشور لازم‌الاجرا و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.

 

پیوست 1:  تعرفه هزینه خدمات و صدور، تمدید، تعویض، المثنی و تغییر پروانه اشتغال به حمل و نقل بار و پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر.

ردیف

عناوین کلی خدمات

واحد

نوع وسیله نقلیه

وانت

کامیون، کامیونت و...

1

هزینه صدورپروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

برای مدت دوسال

دویست وپنجاه هزار ریال

سیصد هزار ریال

2

هزینه تمدید پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

درصد هزینه صدور برای دو سال

50% ردیف 1

50% ردیف 1

3

هزینه تعویض، المثنی و تغییر پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

درصد هزینه صدور برای مدت باقی مانده

30% ردیف 1

30% ردیف 1

4

هزینه خدمات پروانه اشتغال  به حمل ونقل بار

درصد هزینه صدور (هرماه)

10% ردیف 1

10% ردیف 1

5

هزینه صدورپروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

برای مدت دو سال

دویست وپنجاه هزار ریال

سیصد هزار ریال

6

هزینه تمدید پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

درصد هزینه صدور برای دو سال

50% ردیف 5

50% ردیف 5

7

هزینه تعویض، المثنی و تغییر پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

درصد هزینه صدور برای مدت باقی مانده

30% ردیف 5

30% ردیف 5

8

هزینه خدمات پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

درصد هزینه صدور (هرماه)

10% ردیف 5

10% ردیف 5

9

حق امتیاز واگذاری وسیله نقلیه باربر با پلاک عمومی

برای هر بار واگذاری

یکصد و پنجاه هزار ريال

دویست هزار ريال

10

حق امتیاز تبدیل وسیله نقلیه باربر شخصی به وسیله نقلیه باربر با پلاک عمومی

برای یکبار

یکصد هزار ريال

یکصد هزار ريال

 

 

پیوست 2-1 :

«تعهدنامه حسن انجام متقاضیان اخذ پروانه فعالیت وسائل نقلیه باربر برای اشخاص حقیقی»

 

این تعهد نامه در راستای اجرای شیوه‌نامه ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار شهری و حومه تنظیم و تأیید می‌گردد و به تبع آن اینجانب نام. . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . .  مشهور به . . . . . . . . . . . .  فرزند . . . . . . . . . . متولد . . . . . . . . . . سال . . . . . . . . . . محل تولد.. . . . . . . . . . .  دارای شناسنامه شماره . . . . . . . .  صادر از. . . . . ..  دارای کد ملی. . . . . . . . . . . . . .  دارای  گواهی‌نامه رانندگی پایه . . . . . . .  به شماره. . . . . . . .. . . . صادره از. . . . . . . . . . . . . . به آدرس محل سکونت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن ثابت . . . . . . . . . . . .  تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . .دارنده خودرو تحت مالکیت / وکیل مالک مستند به وکالتنامه شماره. . . . . . . . . . . . مورخ. . . . . . . . . . . . . .  صادره از دفتر اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . . . . . . . . شهر. . . . . . . . . . . . . . . نام وسیله نقلیه. . . . . . . . . . . .  سیستم. . . . . . . . . . . .  تیپ. . . . . . . . . . . . . . . .  مدل سال . . . . . . . . . . . . .  ظرفیت. . . . . . . . . . . . . . . تن و تعداد سیلندر . . . . . . . . . . . . . .نوع سوخت . . . . . . . . . . . . .  تعداد محور.. . . . . . . . . . . . .  تعداد چرخ . . . . . . . . . . . . . .  شماره موتور. . . . . . . . . . . . . .. . .  شماره شاسی. . . . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه. . . . . . . . . . . دارای شماره پلاک. . . . . . . . . . .  . . .  جهت ارائه سرویس . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی اخذ پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر با علم و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه و برابر مفاد این تعهدنامه متعهد و ملزم می‌گردم که:

      1. بیش از یک پروانه فعالیت اخذ ننمایم.

      2. صرفاً در محل تعیین شده / شرکت حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه که پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر برای کار در آن صادر گردیده، ادامه فعالیت دهم.

      3. فقط نسبت به ارائه سرویس مندرج در پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر اقدام کنم.

      4. کلیه مفاد آیین‌نامه ‌و مقررات و نیز دستورالعمل های صادره از طرف شهرداری/ شرکت و مفاد این قرارداد را رعایت کنم.

     5. در صورت واگذاری وسیله نقلیه باربر درون‌شهری مذکور، طبق قرارداد خصوصی برای انجام سرویس به شخص دیگری که دارای پروانه اشتغال به حمل و نقل بار درون شهر معتبر است و متعهد به ارائه سرویس با وسیله نقلیه بار درون‌شهری دیگر نمی‌باشد، حداقل یک نوبت کامل کاری واگذار کنم.

     6. برای استفاده از مرخصی با مسئول محل تعیین شده/ شرکت هماهنگی نمایم و برای درخواست استفاده از مرخصی حداکثر یک ماهه با معرفی فرد جانشین دارای پروانه اشتغال به حمل و نقل بار متعهد به (راننده کمکی) که فاقد تعهد در ارائه سرویس بر روی وسایل نقلیه باربر دیگر باشد صرفاً در مدت مرخصی اقدام نمایم.

      7. نسبت به رعایت و نظارت بر نظافت درون و بیرون خودرو اقدام نمایم در صورتی که حسب اعلام شهرداری نیاز به انجام کشیک در شرایط خاص باشد امتناع ننمایم.

     8. نسبت به رعایت و نظارت بر کلیه ضوابط و حفاظت و ایمنی بار درون‌شهری و حومه و همراه داشتن کلیه تجهیزات ایمنی و مهاربندی بار درون‌شهری وکپسول آتش نشانی و بستن بارها طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.

     9. نسبت به رعایت ونظارت بر شئونات اسلامی و اجتماعی خود و راننده کمکی را بنمایم و با خوش روئی با شهروندان و صاحبان کالا برخورد نمایم.

    10.  از استفاده و نصب لوازم واشیاء اضافی وغیر مجاز در داخل و بیرون وسیله نقلیه باربر خودداری و نظارت لازم داشته باشم.

    11.  برابر دستورالعمل از لباس فرم تهیه شده و در هنگام ارائه سرویس استفاده و کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه را در داخل وسیله نقلیه باربر در معرض دید شهروندان و صاحبان کالا و بازرسین قرار دهم و همچنین بر چسب کد شناسایی خودرو را بر روی شیشه جلو و کد وسیله نقلیه و آرم مشخصه روی درب های طرفین وسیله نقلیه اقدام نمایم.

     12.  وسیله نقلیه باربر را برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه اشتغال به حمل و نقل بار و بدون اخذ مجوز و هماهنگی تحویل ننمایم.

     13. زمانی که پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطور موقت تا صدور پروانه فعالیت جدید باطل شده است، از وسیله نقلیه باربر مذکور استفاده نکرده و وسیله نقلیه باربر فوق را در توقفگاه مورد نظر شهرداری / شرکت متوقف سازم.

     14. ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ توقف وسیله نقلیه باربر علت عدم ارائه سرویس را به شهرداری / شرکت گزارش نمایم.

     15. نرخ‌های مصوب را رعایت کرده و مسئولیت عملکرد (راننده کمکی) سایر نوبت کاران نسبت به رعایت
 نرخ‌های مصوب را نیز عهده‌دار شوم.

     16. طبق دستورالعمل شهرداری یا ابلاغی از طرف شرکت، سیستم‌های کنترل هوشمند را استفاده و حفاظت نمایم.

    17.  خود و سایر نوبت کاران به هنگام ارائه سرویس در نوبت کار از حمل و نقل باردرون‌شهری وحومه ارجاع شده از طرف شهرداری / شرکت تحت پوشش امتناع نکرده و از حمل ونقل بار با اعمال شرایطی خارج از مقررات خودداری نمایم.

    18.  خود و سایر نوبت کاران به هنگام ارائه سرویس در نوبت کاری حمل و نقل بار درون‌شهری، کلیه ضوابط حفاظت و ایمنی بار درون‌شهری را رعایت نموده و عواقب ناشی از سهل انگاری در انجام وظیفه را متقبل می‌گردم.

    19.  خود و سایر نوبت کاران (راننده کمکی) در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی وسیله نقلیه باربر یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه، امکان پذیرش بار درون‌شهری را نداشته باشم سریعاً به شهرداری / شرکت اعلام نمایم.

     20. به اخطارها و تذکرات بازرسین و پلیس راهور توجه کامل نمایم.

     21. کلیه مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی مربوط به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه و دستورالعمل صادره از سوی شهرداری / شرکت و این تعهد نامه را رعایت نمایم.

    22. تأمین و تحویل وثیقه ضمانت حسن انجام تعهدات به شهرداری / شرکت تحت پوشش، ضمناً در صورت کسر از وثیقه حسب ضوابط و مقررات مربوطه، هر زمان که به اینجانب ابلاغ گردد نسبت به تأمین مبلغ کسری سپرده ظرف مدت یک هفته اقدام کنم در غیر اینصورت تابع تصمیمات متخذه در این راستا می‌باشم.

     23.هزینه خدمات صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر به حساب تعیین شده شهرداری پرداخت نمایم.

     24.  مصوبات هیئت انظباطی در صورتی‌که مرتبط با عملکرد اینجانب یا کمکی باشد پذیرا باشم.

 

 

نام و نام خانوادگی و اثر انگشت و امضاء مالک / وکیل مالک متقاضی پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

 

 

 

  پیوست 2-2 :

  «فرم تعهد نامه حسن انجام کار متقاضیان اخذ پروانه  فعالیت  وسائل  نقلیه باربر شخص حقوقی»

 

این تعهد‌نامه در راستای اجرای  شیوه‌نامه ساماندهی  ناوگان حمل و نقل  بار شهری و حومه  تنظیم و تائید می‌گردد و به تبع آن اینجانب آقا/خانم نام...............................................نام خانوادگی ........................................... سمت  مدیر عامل شرکت باربری حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه ........................................ دارای پروانه بهره‌برداری ‌شماره ..................................................مورخ ........................................  به نمایندگی  از شرکت مذکور که طی نامه  شماره ....................................... مورخ .................................  به آن شهرداری معرفی گردیده‌ام، متقاضی اخذ پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر با مشخصات :

نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . .  سیستم . . . . . . . . . . . .   تیپ . . . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . .  ظرفیت . . . . . . . . . .  تعداد سیلندر . . . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . .  شماره شاسی . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . دارای شماره . . . . . . . . . . . . جهت ارائه سرویس  . . . . . . . . . . . .  . . . با علم و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه و برابر مفاد این تعهد نامه متعهد و ملزم می‌گردم که:

نسبت به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط و نظرات هیئت  انظباطی مربوطه در خصوص وسیله نقلیه باربر معرفی شده و سرویس تعیین شده جهت انجام سرویس حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه به شرح ذیل اقدام نماید:

     1. وسیله نقلیه باربر دارای پروانه فعالیت بنام شرکت را صرفاّ  جهت حمل و نقل بار درون‌شهری  و حومه  مورد استفاده و  بهره‌برداری قرار دهد.

     2. تصمیمات هیئت انضباطی را پذیرا باشد.

     3. فقط  سرویس‌های مندرج در پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر را ارائه دهد.

     4. کلیه مفاد آیین‌نامه ‌و دستورالعمل اجرائی و مقررات و هرگونه ابلاغ شهرداری و مفاد این تعهدنامه را رعایت نماید.

     5. نسبت به واگذاری وسیله نقلیه بابر دارای پروانه فعالیت برای انجام سرویس به اشخاص فاقد پروانه اشتغال به حمل و نقل بار معتبر اقدام نگردد.

     6. کلیه برنامه‌های کشیک اضطراری اعلامی توسط شهرداری را با کلیه مسئولیت‌های انجام کشیک توسط رانندگان را عهده‌دار شود.

     7. در انجام نظافت بیرون و داخل وسیله نقلیه باربر و رعایت شئو نات اسلامی و اجتماعی و عدم نصب لوازم و اشیاء غیر مجاز در وسیله نقلیه باربر برابر دستورالعمل‌ها ارائه شده اقدام کرده و مسئولیت عملکرد رانندگان را نیز عهده‌دار می‌گردد.

     8. نسبت به رعایت و نظارت بر کلیه ضوابط و حفاظت و ایمنی بار درون‌شهری و حومه و همراه داشتن کلیه تجهیزات ایمنی و مهاربندی بار درون‌شهری و کپسول آتش نشانی و بستن بارها طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.

     9. برابر دستورالعمل شهرداری برای رانندگان، لباس فرم تهیه و در حین ارائه سرویس بر استفاده لباس فرم نظارت نموده و رانندگان را ملزم نماید که پلاک کد شناسایی راننده وسیله نقلیه در داخل وسیله نقلیه باربر در معرض دید شهروندان، صاحبان کالا، مامورین پلیس راهور و بازرسین قرار داده و همچنین کد شناسایی خودرو در پشت خودرو چنان نصب گردد که قابل رؤیت باشد و مسئولیت اجرای این بند توسط رانندگان را عهده‌دار می‌شود.

     10. زمانی که پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطور موقت تا صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر جدید باطل شده است، از وسیله نقلیه باربر مذکور بهره‌برداری نکرده و وسیله نقلیه را در توقفگاه مورد نظر مراجع مذکور و یا شهرداری متوقف نماید.

    11. طبق دستورالعمل از سیستم‌های کنترل هوشمند حمل و نقل بار درون‌شهری استفاده کرده و مسئولیت رعایت این موضوع توسط رانندگان را عهده‌دار و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری نماید.

     12. ضمن رعایت نرخ مصوب مسئولیت عملکرد رانندگان نسبت به رعایت نرخ‌های مصوب را نیز عهده‌دار شود.

    13. از حمل و نقل بار درون‌شهری خارج از مقررات حفاظت ایمنی حمل ونقل بار درون‌شهری خودداری گردد.

    14. شرکت و رانندگان به اخطارها و تذکرات پلیس راهور و بازرسین شهرداری توجه کافی نمایند.

   15 . به منظور تأمین تعهدات فوق، اقدامات پیش بینی‌شده در مقابل هر یک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذیرا بوده و رأی صادر ه را حسب ضوابط و مقررات موضوعه پذیرا می‌باشد.

     16. در صورت هرگونه تخلف و بروز خسارت توسط وسیله نقلیه مذکور و یا ابلاغ رأی هیئت انضباطی و یا مراجع دیگر، شهرداری را نیز مخیر می نماید در مورد خسارت مالی در صورت عدم پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار این شرکت که به شهرداری سپرده است بنحو ممکن استیفاء کند .

    17. تأمین و تحویل وثیقه ضمانت حسن انجام تعهدات به شهرداری، ضمناّ در صورت کسر از وثیقه حسب ضوابط و مقررات مربوطه، هر زمان که به اینجانب ابلاغ گردد نسبت به تأمین منابع کسری سپرده ظرف مدت یک هفته اقدام کنم در غیر اینصورت تابع تصمیمات  متخذه در این راستا می باشم.

    18. هزینه خدمات صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر و همچنین هزینه خدمات ماهیانه (حسب جدول تعرفه خدمات) برابر مصوبه شورای اسلامی شهر به حساب تعیین شده شهرداری پرداخت نماید.

    19. در صورت ارتکاب تخلف خود و ذینفعان اعم از دارندگان پروانه اشتغال و پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر تحت پوشش شرکت، برابر تصمیمات متخذه توسط هیئت انضباطی و یا مراجع ذیصلاح دیگر اقدام نماید.

 

 

             مهرو امضای شرکت /موسسه............                         

 

 

 

پیوست 3:

«فرم پروانه فعالیت وسائل نقلیه باربر با شخص حقیقی و حقوقی»

 

محل آرم شهرداری / سازمان

 

 

«پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر»

 

  شماره پروانه : ......................                       تاریخ صدور :  ..................                                  مدت اعتبار  :....................

 

 به موجب این پروانه، وسیله نقلیه باربر (انواع وسائط نقلیه باربر )با مشخصات زیر مجاز به انجام فعالیت در امور حمل و نقل بار درون‌شهری . . . . . . . . . . . . . و حومه می‌باشد.

نام مالک: آقا/خانم /شرکت  .......................                                                                   نام وسیله نقلیه : ....................... 

شماره پلاک وسیله نقلیه : ..........................  مدل سال : ........................         ظرفیت : .................. تعداد سیلندر:...................      نوع سوخت : .................... تعداد محور : .......................تعداد چرخ . . . . . . .  . . . . .  شماره موتور : ............................... شماره شاسی: ...........          رنگ بدنه: ................

سازمان / مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری .....................

 

این پروانه مستند به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره 42/861 مورخ 90/01/17 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره 685/153362 مورخ 86/10/01 و آئین‌نامه­‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط با مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه صادر گردیده است .

 

 

پیوست 4:

«فرم تعهد‌نامه حسن انجام متقاضیان اخذ پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار شهری و حومه»

 

این تعهد­نامه در راستای اجرای شیوه نامه ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار شهری و حومه تنظیم و تأیید می‌گردد و به تبع آن اینجانب نام .......................... نام خانوادگی ......................... مشهور به ...........................  فرزند .............................  متولد ......................................  سال ............................. محل تولد .................................. دارای شناسنامه شماره .......................... صادر از ...................... دارای کد ملی ............................ دارای گواهی‌نامه رانندگی پایه .................... به شماره ................................ صادره از ............................ به آدرس .............................. ...................................................................................تلفن ثابت ................................. تلفن همراه : ....................................

متقاضی اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه برابر مفاد این تعهدنامه متعهد و ملزم می‌شوم که:

      1.  کلیه مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی شهرداری / شرکت ...................... و مفاد این تعهد نامه را رعایت نمایم.

     2.   از انجام تخلف موضوع آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه و مندرج در مفاد این تعهدنامه به شرح ذیل خودداری نمایم و مصوبات هیئت‌های انضباطی در صورتی که مرتبط با عملکرد اینجانب باشد پذیرا باشم:

2-1-عدم انجام خدمت در مدت و محدوده تعیین شده در پروانه اشتغال به حمل و نقل بار.

2-2- عدم انجام خدمت در مکان معین شده /شرکت در پروانه اشتغال به حمل و نقل بار .

2-3- سپردن پروانه اشتغال به حمل و نقل با ر متعلق به خود جهت کار به دیگران.

2-4- رانندگی با وسیله نقلیه باربر درون‌شهری و حومه که مشخصات کاربری آن با مشخصات مندرج در پروانه اشتغال به حمل و نقل بار مطابقت ندارد.

2-5- حمل و نقل بار با شرایطی خارج از  مقررات مربوط  و عدم رعایت ایمنی.

2-6- عدم رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعمل‌های ارائه شده  می‌بایستی رعایت گردد.

2-7- ارتکاب به جرم در هنگام رانندگی با پروانه اشتغال به حمل ونقل بار و با وسیله نقلیه تعیین شده.

2-8- عدم رعایت مقررات مربوط به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه .

2-9-عدم رعایت نرخ‌های مصوب .

2-10-همراه نداشتن بارنامه یا قبض کرایه بار مشخص از طرف شهرداری یا شرکت تحت پوشش .

2-11- سوء استفاده و عدم استفاده از سیستم های هوشمند مدیریت ناوگان که توسط شهرداری ابلاغ می‌گردد.

2-12- عدم نظافت بیرون و درون وسیله نقلیه بار درون‌شهری و حومه حسب دستورالعمل‌های صادره.

2-13- عدم استفاده از لباس فرم توسط رانندگان هنگام سرویس دهی حسب دستورالعمل های صادره.

2-14-عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده (دارای پروانه اشتغال) در داخل وسیله نقلیه.

2-15-عدم نصب برچسب کد شناسایی وسیله نقلیه باربر بر روی شیشه جلو و آرم مشخصه و کد شناسائی مذکور روی درب­ها و اجرای نوار نارنجی بصورت شطرنجی روی گلگیر طرفین وسیله نقلیه باربر.

2-16-عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسین مربوطه.

2-17- خروج بدون مجوز از حریم قانونی.

2-18- استفاده از وسیله نقلیه باربر درون‌شهری و حومه فاقد معاینه فنی ادواری.

2-19- استفاده از وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و حفاظتی حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه.

3-مبلغ (حسب جدول تعرفه هزینه خدمات) ریال به عنوان هزینه خدمات صدور پروانه اشتغال به حمل و نقل و به حساب تعیین شده شهرداری پرداخت نمایم .

4-تأمین و تحویل وثیقه ضمانت حسن انجام تعهدات به شهرداری / شرکت تحت پوشش، ضمناّ در صورت کسر از وثیقه حسب ضوابط و مقررات مربوطه، هر زمان که به اینجانب ابلاغ گردد نسبت به تأمین مبلغ کسری سپرده ظرف مدت یک هفته اقدام کنم در غیر اینصورت تابع تصمیمات متخذه در این راستا می باشم.

5- مصوبات هیئت انضباطی در صورتی که مرتبط  به عملکرد اینجانب درشهرداری / شرکت باشد پذیرا باشم.

 

 

نام و نام خانوادگی­ و اثر انگشت و امضاء مالک، وکیل مالک، متقاضی اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه 

 

 

 

 

پیوست 5 :

«فرم پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه»

محل آرم شهرداری/ سازمان

 

 

    

                       شماره پروانه ..................                     تاریخ صدور ...................          مدت اعتبار ......................

 

محل الصاق عکس

 

به موجب این پروانه راننده با مشخصات ذیل مجاز به انجام فعالیت در امور حمل و نقل بار درون‌شهری.................... و حومه با وسیله نقلیه تعیین شده می‌باشد.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی ..............................

کد ملی  .......................................

شماره شناسنامه  ..................................

تاریخ تولد  .......................................

محل صدور ......................................

نوع وسیله نقلیه باربر(انواع وسائط نقلیه باربر) ...........................

شماره  گواهی‌نامه رانندگی .......................................

نوع  گواهی‌نامه رانندگی .................................

 

                                                                                        سازمان / مدیریت حمل ونقل بار شهری شهرداری .........................

این پروانه مستند به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره 42/861 مورخ 90/1/17 مجلس محترم شورای اسلامی و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره 685/153362 مورخ 86/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه­‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط با مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه صادر گردیده است.

 

 

 

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد