معرفی اتحادیه

به منظور‌ فراهم آوردن زمینه انسجام و هماهنگی و مساعدت در کلیه سازمانهای حمل و نقل همگانی سراسرکشور و نیز ایجاد نظام برنامه ریزی و تامین نیازهای کلی به استناد بند 6 ماده 11 اساسنامه اصلاحی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، اساسنامه اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور مشتمل  بر سه فصل ، سی ماده، هفده تبصره تهیه و در مورخ 1386/10/04 به تصویب رسید که طی ابلاغیه شماره 64521/1/01 مورخ 1386/12/04 از سوی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید و سپس دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداریها با دعوت از مدیران عامل سازمانهای حمل و نقل همگانی در مورخ 1387/02/26 اقدام به برگزاری اولین مجمع عمومی نمود .


اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور متولی امور حمل و نقل همگانی (بار و مسافر) در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر می باشد. بر این اساس امورات مربوط به  تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری(تاکسی، ون، میدل باس، مینی بوس، اتوبوس، وانت بار) بیمه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری، سوخت خودروهای عمومی، شناسایی و ساماندهی وانت‌بارها، مدیریت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک سراسر کشور و امور مربوط به پایانه های مسافربری در بیش از 92% شهرهای کل کشور(1091شهر از 1183 
شهر کل کشور) توسط این اتحادیه پیگیری و انجام می شود. در بین شهرهای مذکور 140 شهر دارای سازمان حمل و نقل همگانی می باشند که اکثر این شهرها دارای جمعیتی بین 30 تا 100 هزار نفر می باشند.