عملکرد سازمان ها

عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی شهر ماکو و حومه
عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی شهر ماکو و حومه  ادامه مطلب
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آبیک
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آبیک  ادامه مطلب
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آذرشهر
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آذرشهر  ادامه مطلب
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بندرامام خمینی (ره) در 6 ماه اول سال 1400
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بندرامام خمینی (ره) در 6 ماه اول سال 1400  ادامه مطلب
صعود بر فراز قله دماوند توسط رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ابهر
در حرکتی نمادین و با هدف ترویج ورزش‌های همگانی، صعود به قله دماوند توسط امیر قهرمانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ابهر صورت پذیرفت و پرچم اتحادیه در بام ایران برافراشته گردید.  ادامه مطلب
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه از بدو تاسیس تا زمستان سال 1399
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه از بدو تاسیس تا زمستان سال 1399  ادامه مطلب
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پیرانشهر در سال 99
عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پیرانشهر در سال 99  ادامه مطلب
عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی شهر رامسر و حومه در نیمه دوم سال 1399 و نیمه اول سال 1400
عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی شهر رامسر و حومه در نیمه دوم سال 1399 و نیمه اول سال 1400  ادامه مطلب
عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی شهر بروجن و حومه در سال‌های 1399 و 1400
عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی شهر بروجن و حومه در سال‌های 1399 و 1400 - عملکرد 1 - عملکرد 2  ادامه مطلب