قوانین و دستورلعمل های حمل و نقل بار

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره 685/153362 مورخ 86/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوبه شماره 42/861 مورخ 90/01/17 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه ‌اجرایی ماده 31 و32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون و آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 114342/ت41191ک مورخ 1388/06/04، آیین‌نامه ‌مدیریت حمل و نقل بار ومسافر در شهر و حومه مصوبه شماره 61585/ت42282ک مورخ88/03/20 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل ونقل عم...  ادامه مطلب
ماده 1- مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پی...  ادامه مطلب
ماده 1- موارد مشروحه ذیل مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون "الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه" مصوب 1368 نمی‌باشد. 1. حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه، مشروط بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محصولات مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد. 2. حمل و نقل کالا از مبدأ یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد. 3. حمل و نقل کالا از روستا به محدود...  ادامه مطلب
وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 1387/02/04 در ماده (4) تصویب نامه در خصوص "شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" به شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها تصويب نمودند: ماده 4- وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب مي‌شوند. وسیله نقلیه سواری شخصی سواری دولتی تاکس...  ادامه مطلب
ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه‌سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت‌ها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون‌شهري، تبديل خودروهاي بنزين‌سوز و گازوئيل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاينه فني، توسع...  ادامه مطلب
وزیران عضو ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13934/ت39614ه مورخ 1387/02/04 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 – اصطلاحات ذکر شده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند: الف – هیئت: نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره 13943/ت39614 ه مورخ 1387/02/04 ب - ستاد : ستاد مدیریت حمل‌ونقل وسوخت موضوع ماده (9) این آیین‌نامه ج - دستگاه اجرایی : کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمو...  ادامه مطلب
در راستای اجرایی کردن آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شماره 61585/ ت42282 ک مورخ 1388/03/02، بمنظور ساماندهی ناوگان بار شناسائی شده در محدوده شهر و حومه دستورالعمل ذیل ارسال می‌گردد. شهرداری‌ها موظفند در جهت ساماندهی ناوگان بار شناسائی شده اقدامات ذیل را انجام دهند: ماده 1) شهرداری می‌بایست نسبت به انجام استعلام از بیمه، بمنظور شناسائی رانندگان دو شغله و حذف آنها از فرایند ساماندهی اقدام نماید. تبصره: بیمه‌شدگان خود بیمه‌گر که فعالیتشان حمل و نقل بار شهری می‌باشد، دو شغل...  ادامه مطلب
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت درجلسه مورخ 1387/11/19 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 1387/07/30 آيين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زير تصويب نمودند: ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني ‌مشروح مربوط به‌كار مي‌روند: الف- ستاد: ستاد مديريت و حمل و نقل و سوخت ب- شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور پ- شوراي همتا: شوراي هماهنگي ترا...  ادامه مطلب
در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره 685/153362 مورخ 86/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوبه شماره 42/861 مورخ 90/01/17 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه ‌اجرایی ماده 31 و32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون و آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 114342/ت41191ک مورخ 1388/06/04، آیین‌نامه ‌مدیریت حمل و نقل بار ومسافر در شهر و حومه مصوبه شماره 61585/ت42282ک مورخ88/03/20 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل ونقل عم...  ادامه مطلب
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 1387/12/17 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ ت41048 مورخ 1387/06/07 آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند: الف- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ب- نظارت عالی: سیاست‌گذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات لازم در راستای از ...  ادامه مطلب