آرشیو قوانین مسافر

ماده واحده- عنوان لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 1359/02/09 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح فوق تغییر و مواد 2 و 3 و تبصره ذیل آنها و مواد 5 و 6 آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 2- شهرداری‌ها غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شرکت‌های مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه وترابری تشکیل می‌شوند در مقابل اخذ اجاره بهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار می‌نمایند. شرکت‌های تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت. تبصره- شرایط واگذا...  ادامه مطلب
ماده 1- مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پی...  ادامه مطلب
پیشگفتار در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مصوبه 1372/05/20 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 19 آیین‌نامه اجرای قانون مذکور مصوب 1374/08/10 هیأت محترم وزیران و به منظور ایجاد هماهنگی در امور تاکسیرانی در شهرهای کشور زیر نظر شهرداری هر شهر، اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در اجرای ماده 62 قانون شهرداری، دستورالعمل...  ادامه مطلب
ماده 1- موارد مشروحه ذیل مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون "الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه" مصوب 1368 نمی‌باشد. 1. حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه، مشروط بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محصولات مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد. 2. حمل و نقل کالا از مبدأ یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد. 3. حمل و نقل کالا از روستا به محدود...  ادامه مطلب
در راستای سیاست ایجاد مدیریت یکپارچه در کلیه امور مرتبط با حمل و نقل و ترافیک در شهرهای با جمعیت سی تا یکصدهزار نفر با تاسیس سازمان حمل و نقل همگانی، اینک در جهت توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود وضع جابجایی مسافر داخل و حومه شهرهای کشور دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس تهیه شده است که مقتضی است از سوی شهرداری های شهرهای مذکور، ضمن اقدام جهت سیر مراحل تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان فوق، واگذاری سهمیه مینی بوس و بهره‌برداری ‌از آنها بر اساس این دستورالعمل که در راستای سیاست دولت در زمینه واگذاری امور اجرا...  ادامه مطلب
ماده اول: طرفین قرار داد این قرار داد در اجرای ماده 10 قانون مدنی و بر اساس دستورالعمل واگذری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی به بخش خصوصی، با توافق کامل فیمابین مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که به اختصار سازمان نامیده می‌شود از یک طرف و آقایان ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  ادامه مطلب
حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور مشتمل بر انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط است و تسری آن به مؤسسات اتومبیل کرایه که با توجه به حوزه فعالیت آنها از نوع تاکسی شهری محسوب نمی‌شوند، مجوزی ندارد و با این وصف مؤسسات مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر نبوده و چون دارای قانون خاص نیستند با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و تعریف واحد صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل...  ادامه مطلب
هيات وزيران در جلسه مورخ 1374/08/10 بنا به پيشنهاد شماره 841/34/3/1 مورخ 1374/01/20 وزارت كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شوراي انقلاب اسلامي ايران (مصوب 1372) آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: فصل اول : كليات ماده 1- به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در امور مربوط به تاكسيراني و انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري در شهرها، وزارت كشور بر اساس مواد 54 و 84 ...  ادامه مطلب
وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 1387/02/04 در ماده (4) تصویب نامه در خصوص "شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" به شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها تصويب نمودند: ماده 4- وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب مي‌شوند. وسیله نقلیه سواری شخصی سواری دولتی تاکس...  ادامه مطلب
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/2/1 بنا به پیشنهاد شماره 140150/1/3/37 مورخ 1386/12/26 وزارت کشور به استناد بند (4) ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – وبا رعایت تصویب‌نامه شماره 164082 / ت373ه مورخ 1386/10/10 "آیین‌نامه ‌اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس" را به شرح زیر تصویب نمودند. ماده1 – در این آیین‌نامه ‌اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند. الف- موسسات یا شرکت‌های پیمانکاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان: اشخاص حقو...  ادامه مطلب